Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal iht. vedtægterne afholdes inden udgangen af marts måned.
Her på siden vil du kunne finde diverse dokumenter ifht. de afviklede generalforsamlinger og naturligvis også referater.
Har du Spørgsmål bedes du kontakte klubbens formand.

Generalforsamling 11. marts 2023

Årets generalforsamling afholdtes lørdag den 11.3.23 i Dronninglund hallernes cafeteria. Se referat og formandens beretning her:

Formandens 2022 beretning ifm generalforsamling i Dronninglund Tennis & Padel marts 2023

Forventningerne til 2022 var store da vi startede året – Vi var kommet godt i gang med Padel og var ovenud tilfredse med medlemstilslutningen og banerne fungerede – dog havde vi haft et uheld med en af glasruderne, som stod for at skulle repareres – men ellers havde vi kun haft positive oplevelser .  Vi planlagde introdage og her var der stor interesse fra start – 3 hold blev sat i gang – 2 af dem var for 60+ som fik et godt tilbud i samarbejde med kommunen. 32 deltog i introkurserne  og 26 meldte sig ind – ja i det hele taget strømmede medlemmerne  til – i alle kategorier – børn – seniorer – begge køn og turneringsspillere og vi fik gang i sociale turneringer som ”Americano” – og der blev afholdt klubmesterskaber for ungdom. Ved årsafslutningen havde vi rundet 330 medlemmer – det største antal medlemmer i klubbens historie. WAW – og ud over det fik vi en del gæstespillere. Men det allerbedste er faktisk at opleve hvor glade og tilfredse alle er for vort anlæg. Vi glæder os over, at der bliver passet på vores ting. F.eks har vi en kasse med ketsjer – bat og bolde til fri afbenyttelse – og på et tidspunkt ville vi have lås på en sådan kasse – så langt kom vi ikke – og det har heller ikke været nødvendigt og ingen bat er ødelagt.

Jeg startede med at nævne forventninger – og her tænker jeg især på omlægningen af den 3.tennisbane. En omlægning, der var planlagt til ultimo 2021 – men af forskellige årsager, blev det først i marts-april 2022 og vi valgte at overlade den sidste del af færdiggørelse af fundament til professionelle – da det viste sig at være en lidt større udfordring – som vi pt heller ikke er færdige med. Men i april blev det røde kunsttæppe pålagt og vi kunne indvi vores kunstgræstennisbane med deltagelse af  Sparekassen Danmark, som havde sponseret 150.000.kr af det budgetterede beløb på 330.000 kr. Dog skal nævnes at vi valgte at undlade lysstandere, da det blev al for dyrt. Ud over Sparekassen, fik vi støtte til diverse indkøb af kommunen og DGI, og vi havde grundet den flotte medlemstilslutning mulighed for selv at betale restbeløbet så vi i dag er gældfri – I kan glæde jer til regnskabet senere.

Tennisspillerne skulle lige vænne sig til det nye underlag og det er nok naturligt at mange stadig foretrækker at spille på det røde grus – men til gengæld foretrækker vores instruktører at træne tennis på kunstbanen – ligesom den har været et supplement til padel, når der været run på. Og som planlagt kan der spilles i vintermånederne, når ellers vejret tillader det – og jeg ved herreseniorerne spillede 30.december – rekord !

Tennisbanerne har dannet rammen om mange gode timer for de såkaldte sociale hold mandag, tirsdag og onsdag og der blev afviklet klubmesterskaber i de fleste rækker og klubmestrene er blevet behørigt hædret. Vi fik genoptaget damedoublestævnerne med Brønderslev – vi havde fin deltagelse på Tennissportens dag, hvor padelbanerne også var i spil. Vi har gennemført sommer- og efterårscamp for ungdom med pæn deltagelse og sæsonen igennem har der været fin deltagelse til de faste junior tennis og padeltræningstimer, hvor især Erik, men også Mads,  Mads Peter og Clara har ydet fin indsats. Tak for det.

Brønderslev kommune har i Åben Skole regi givet økonomisk støtte til instruktion – og vi har haft en række ansøgninger fra Dronninglund Skole og SFO. Agersted Friskole og alle er blevet bevilliget – og vi håber det kan fortsætte i 2023.

Børn og unge - der ikke sådan bare kommer til foreningerne af sig selv – har været  i fokus  de sidste år og der har været mulighed for at søge om økonomisk støtte. Hos os har vi taget udfordringerne op i forhold til specialklassebørn og med Jørgen Nørgaard som instruktør har vi gennemført en vellykket række af samlinger, som fortsætter i 2023. Vi ser os selv om rummelige ifht både børn og voksne med et eller andet i rygsækken – og via kommunen har vi haft flere hold af borgere, som med lidt hjælp fik kendskab til vores sport. Noget vi vil arbejde videre med i fremtiden og vi er stolte af den omtale vi får fra mange sider – for vi vil gene være rummelige og vise vort skønne anlæg frem.

Igennem året har vi i dejligt fællesskab fejret æresmedlemmer, Skt.Hans aften, arbejdsdage med mad og drikke. Ungdomsafslutning, hvor en flok seniorer sørgede for underholdning – alt sammen noget der spreder glæde og sammenhold så opgaver som banepasning, sprøjtning af ukrudt – fjerne blade – gøre rent- mm er som en leg.  I uge 28 fik vi en opgave ifm Drlund  Cup. Vi skulle servicere på Efterskolen. Vi kendte ikke rigtig til opgaven. Alligevel var der en dejlig flok af vore medlemmer, der meldte sig  og vi klarede opgaven så fint, at vi har fået den tildelt igen i 2023. Vi tjente 14.000 kr som gjorde det muligt at købe lidt ekstra ind samtidig gav vi instruktion til de, der havde hjulpet og en hyggeaften med mad og drikke. Det giver sammenhold.

Så er der de lidt større opgaver – hvor Herman træder til – så en stor tak skal lyde til Herman. Vi håber du kan holde i mange år endnu, og jeg lover ikke at forlange for mange træer fældet. Klubhuset er damernes regi, og her er Else jo formand, men en træls hændelse med brækket arm, satte hende ud af både tennis og padelspil – men heldigvis kom hun ofte forbi og Jette var flink til at tage sig af det Else ikke kunne. Tak.

Vi havde den store glæde at blive indstillet til årets forening i kommunen – og blev nomineret – dog uden at vinde, men det var et skulderklap.

Vi har fornyet sponsorkontrakten med Sparekassen Danmark for yderligere 3 år – ligesom vi her pr. 1.4. regner med at forny samarbejdsaftalen med Ketsjersport. Det er ikke muligt at hente de helt store rabatter i denne tid, men vi har ingen sportsforretning her i byen – så vi plejer at arrangere et besøg af Ketsjersport, hvor de kan fremvise produkterne, og der er mulighed for at afprøve feks bat.

Vi har et fint samarbejde med DGI. kommunen, borgerforeningen, TNN tennisnetværk Nord og nabotennis-og padelklubber , Drlund Gymnasium og selv om padelaktiviteten har medført mere trafik i skoven, støj og lys på banerne om aftenen – får vi heldigvis ingen klager – og her hjælper placeringen i pæn afstand fra beboelse en hel del.

I bestyrelsen har vi forsøgt at planlægge sæson og aktiviteter, så flest mulige kan få behov, forventninger og glæde indfriet og jeg vil gerne takke min bestyrelse for indsatsen i 2022.

Karen Axen