Hvad det koster at spille i DTP

Kontingentsatser og baneleje 2022-2023

Dronninglund Tennis & Padel (DTP) har følgende satser i denne sæson:

    Tennis    Tennis &  Padel
Barn (til og med 18 år) kr. 300,-   kr.   500,-
Voksen (over 18 år) kr. 600,-   kr.   1.000,-
Studerende kr. 400,-   kr.   700,-
Husstand kr. 1.500,-   kr.   2.500,-
Sommerferie-T&P pr. gang       kr.   50,-
Baneleje pr. time (gæstespil) kr. 100,-   kr.   200,-


Kontingentet dækker perioden fra standerhejsningen (typisk primo eller medio april) og et år frem. Tennis og padel kan alt efter vejrlig spilles året rundt på de tre kunstgræsbaner. Medlemskab giver adgang til at logge ind på hjemmesiden og booke baner.

Studerende betegner en person over 18 år, som kan fremvise gyldig studiedokumentation (fra gymnasium, handelsskole, UCN el. lign.).

Husstand dækker alle (uanset alder) i én og samme husstand.

Sommerferie-T&P er et tilbud til alle i skolernes sommerferie, normalt hver mandag kl. 10-13. Medlemmer der har betalt kontingent, deltager gratis – ellers betales 50 kr. ved fremmøde.

Indbetaling af kontingent

Kontingentbeløbet bedes indbetalt snarest muligt efter standerhejsning eller efter indmeldelse – enten via:

  • MobilePay til 78985
    eller
  • Overførsel til
      (Reg.nr.)         9070
      (Kontonr.)           044 56 50277


Husk venligst navn(e) og evt. medlemsnummer (numre) i en besked ved indbetaling, så det er klart og tydeligt, hvem der betales for.

Spørgsmål?
Henvendelser vedrørende kontingent bedes rettet til:

Marianne Kvist
28 93 40 81

Adgang 

Når indbetalingen er registreret, kan du logge ind med brugernavn og kodeord og booke baner (se Bookingregler og Bookingvejledning).

Du vil samtidig få tilsendt koden, som benyttes til at låse porten op ind til anlægget.